Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-14 ( Imieniny: Bazylego, Elizy)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dalikowie - Sekretarz Gminy Dalików

Sekretarz Gminy Dalików

Sekretarz Gminy Dalików

Sekretarz Gminy
Iwona Szymańska

tel/fax (0-43) 678-01-83

e-mail: sekretarz@dalikow.eu

 Zakres działania

1.      Do zadań Sekretarza należy:
1) wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu, a w szczególności:
a)      prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu,
b)     opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,
c)     opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Pracy Urzędu,
d)     zapewnienie dla Urzędu warunków lokalowych i wyposażenia techniczno-biurowego,
e)     nadzór w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego, organizacji i dyscypliny pracy,
f)      koordynowanie spraw organizacyjnych, szkoleniowych, osobowych pracowników Urzędu.
      2) współpraca z Radą i komisjami Rady w zakresie realizowanych zadań,
      3) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał
        Rady oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Rady i jej organów,
      4) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
      5) czuwanie nad realizacją i terminowością wykonywania zadań w Urzędzie,
6)     przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania Regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonywania nastąpi w czasie przyszłym,
7)     nadzorowanie realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem referendów
i wyborów,
8)     wykonywanie innych poleceń i czynności zleconych przez Wójta,
9)     wykonywanie zadań należących do administratora bezpieczeństwa informacji
a w szczególności:
a)      zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym,
b)     prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
c)     przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu,
w którym przetwarzane są dane,
d)     podejmowanie określonych w przepisach działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
e)     opracowywanie instrukcji określających sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,
f)      ustalanie odrębnych identyfikatorów i haseł dla każdego użytkownika systemu informatycznego.
10) pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 i wykonywanie związanych z tym zadań:
a)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych
b)     ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
c)     zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
d)     kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji,
e)     okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
f)      opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
g)     szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
h)     nadzór nad kancelarią tajną Urzędu.
11) wykonywanie zadań należących do pełnomocnika ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:
a)      opracowywanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
b)     sporządzanie sprawozdań z realizacji „programu”,
c)     koordynowanie prac i nadzór nad działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-29 13:58przez:
Opublikowano:2020-12-29 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:2185

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo