Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dalikowie

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Urzędzie Gminy w Dalikowie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Dalikowie

Ewelina Saganiak - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, promocji gminy, kultury i ochrony zabytków

tel. 43 6780183 w.30

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-25 14:29przez:
Opublikowano:2021-01-25 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:2820

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.