Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dalikowie

Informacja

Formularz IL-1 jest przeznaczony dla osób fizycznych będących:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,

- ytkownikami wieczystymi lasów,

- posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), zwanej dalej „ustawą”.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-21 14:16przez:
Opublikowano:2021-05-21 13:11przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:1270

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.