Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-14 ( Imieniny: Bazylego, Elizy)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dalikowie - Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnych części obrębu geodezyjnego 4 Dalików wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnych części obrębu geodezyjnego 4 Dalików wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnych części obrębu geodezyjnego 4 Dalików wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnych części obrębu geodezyjnego 4 Dalików wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.03.2022 r. do 14.04.2022 r.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnych części obrębu geodezyjnego 4 Dalików wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie w Urzędzie Gminy Dalików Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików, w godzinach pracy rzędu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dalików w zakładce Obwieszczenia/Planowanie Przestrzenne. Każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z projektem planu miejscowego w Urzędzie Gminy Dalików proszony jest o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 43 678 01 83 wew. 29.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 06.04.2022 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Gminy Dalików Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików, z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności wynikających z ogłoszenia przez Ministra Zdrowia w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyskusji pod numerem tel. 43 678 01 83 wew. 29.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagę. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Dalików Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Dalików Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików, w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dalikow.eu
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2022 r.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych powyżej. Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy na zasadach określonych powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dalików.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików reprezentowana przez Wójta Gminy Dalików - P. Radosława Arkusza, powyższe dane osobowe będą przetwarzane w celu składania uwag i wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia 2016/679. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: http://dalikow.eu/p,68,ochrona-danych-osobowych oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Dalikowie Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-18 08:47przez:
Opublikowano:2022-03-18 08:28przez: Administrator
Zmodyfikowano:2022-03-18 08:45przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:674

Rejestr zmian

  • [2022-03-18 08:45:31]AdministratorPublikacja artykułu

Banery/Logo