Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dalikowie - Skarbnik Gminy Dalików

Skarbnik Gminy Dalików

Skarbnik Gminy Dalików

 Skarbnik Gminy
Wioletta Krokosz

tel/fax (0-43) 678-01-83

e-mail: skarbnik@dalikow.eu

1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1)     opracowywanie projektu budżetu gminy i szczegółowego planu dochodów
i wydatków budżetu zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy
o finansach publicznych,
2)     nadzór i koordynacja nad pracami związanymi ze sporządzaniem projektów planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
3)     nadzór nad realizacją zadań realizowanych z budżetu Gminy,
4)     prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
5)     dokonywanie okresowej analizy wykonywania budżetu oraz wnioskowanie
w sprawie zmian w budżecie i przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie,
6)     nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej,
7)     badanie zasadności i celowości realizowanych wydatków budżetowych,
8)     zapewnienie pod względem formalno-finansowym prawidłowości zawieranych umów oraz ich realizacji,
9)     zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
10)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
a)      zakładowego planu kont,
b)     zakładowego planu obiegu dokumentów,
c)     zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
11)     kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydawania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
12)     informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty,
13)     kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,
14)     sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu Gminy lub innych sprawozdań i zestawień,
15)     wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami prawa oraz poleceń i czynności zleconych przez Wójta,
16)     współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym w zakresie działania stanowiska.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-29 13:59przez:
Opublikowano:2020-12-29 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:2007

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo